Τα μαθήματα του SAFE-UP στα ελληνικά. 

Ο σκοπός του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης "Γνωρίζοντας τις τεχνολογίες του έργου SAFE-UP" είναι να ενημερώσει τους χρήστες για το έργο SAFE-UP και τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν, εξοικειώνοντάς τους με τις τεχνολογίες αυτές, τον τρόπο χρήσης τους και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούνται. Επίσης, σκοπός είναι να κατανοήσουν οι αναγνώστες πότε ενεργοποιούνται οι τεχνολογίες SAFE-UP (κάτω από ποιες συνθήκες) και ποιες είναι οι δυνατότητες και οι περιορισμοί τους.

Σκοπός του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης SAFE-UP "Αυτόνομα οχήματα σήμερα και στο μέλλον" είναι να εξοικειώσει τους αναγνώστες με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα αυτόνομα οχήματα και να τους κάνει να κατανοήσουν τα οφέλη, τις προκλήσεις και τις πιθανές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στην κυκλοφορία. Τέλος, το μάθημα αυτό περιγράφει πώς οι τεχνολογίες του έργου SAFE-UP μπορούν να συσχετιστούν με την ασφάλεια των αυτόνομων οχημάτων, με την επίδειξη των τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν.

Ο σκοπός του μαθήματος SAFE-UP "Ασφάλεια οδηγών και ποδηλατών στο δρόμο" είναι να περιγράψει τα κρίσιμα σενάρια ασφάλειας που προσδιορίστηκαν από το έργο σχετικά με τις συγκρούσεις οδηγών και ποδηλατών στην οδική κυκλοφορία. Επιπλέον, το μάθημα αυτό θα εξηγήσει τις ενέργειες ανάληψης κινδύνου για τους οδηγούς και τους ποδηλάτες, θα περιγράψει επικίνδυνες συμπεριφορές στην οδική κυκλοφορία και θα παρέχει τρόπους/ συμβουλές για τον μετριασμό αυτών των συμπεριφορών. Τέλος, το μάθημα αυτό περιγράφει πώς οι τεχνολογίες του έργου SAFE-UP μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο των κρίσιμων καταστάσεων ασφαλείας, με την επίδειξη των τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν.

Ο σκοπός του μαθήματος SAFE-UP "Ασφάλεια οδηγών και πεζών στο δρόμο" είναι να περιγράψει τα κρίσιμα σενάρια ασφάλειας που προσδιορίστηκαν από το έργο σχετικά με τις συγκρούσεις οδηγών και πεζών στην οδική κυκλοφορία. Επιπλέον, το μάθημα αυτό θα εξηγήσει τις ενέργειες ανάληψης κινδύνου για τους οδηγούς και τους πεζούς, θα περιγράψει επικίνδυνες συμπεριφορές στην οδική κυκλοφορία και θα παρέχει τρόπους/ συμβουλές για τον μετριασμό αυτών των συμπεριφορών. Τέλος, το μάθημα αυτό περιγράφει πώς οι τεχνολογίες SAFE-UP μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο των κρίσιμων καταστάσεων ασφαλείας, με την επίδειξη των τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν.