• Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου SAFE-UP (https://www.safe-up.eu) έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Τ6.2: Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο αποτελεί μέρος του WP6: Δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με μελλοντικά σενάρια κυκλοφορίας.

  Σκοπός της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης SAFE-UP είναι η δημιουργία ευαισθητοποίησης όλων των πιθανών χρηστών που ενδιαφέρονται για το έργο SAFE-UP και τα αποτελέσματά του. Ακόμη και αν δεν έχετε τις τεχνολογικές γνώσεις και το τεχνολογικό υπόβαθρο, δεδομένου ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων eLearning είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας μετάφρασης γνώσεων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος έργου στο πλαίσιο του WP6: Δραστηριότητες κατάρτισης και δημιουργία ευαισθητοποίησης σχετικά με μελλοντικά σενάρια κυκλοφορίας.

  Για την εν λόγω πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης έχουν αναπτυχθεί τέσσερα μαθήματα τα οποία καλύπτουν το σύνολο των εργασιών που διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου SAFE-UP και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από όλους τους τύπους ενδιαφερομένων που σχετίζονται ή/και ενδιαφέρονται για το έργο:

  1. Ασφάλεια οδηγών και πεζών στο δρόμο.
  2. Ασφάλεια οδηγών και ποδηλατών στο δρόμο.
  3. Αυτόνομα οχήματα σήμερα και στο μέλλον.
  4. Γνωριμία με τις τεχνολογίες του SAFE-UP.